Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


MUSCULMAN !!!

De tot l'univers i del món sencer
El més fort de tots i bon jan també
Tu contra el dolent sempre a punt de lluitar
per salvar el món ningú no et pot guanyar
hey! muscul musculman
de tots el més fort muscul musculman
pots sempre amb tothom,
amb el món sencer
muscul muscul muscul musculman!No hay comentarios: