Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


Obertura de Bola de Drac en català

Anem-la a buscar
la bola del drac !!!

ja sabeu que qui la canta es SangTrait

No hay comentarios: