Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


TONADA DE SEGAR - (M ª del Mar Bonet)Arreu, arreu, segadors,
que sa madona se queixa.
Això és blat, i això és xeixa,
veiem si ho coneixereu.
Adelerau, segadors
que sa madona té pressa,
i vós sou blat i jo som xeixa,
ai, mestall de bona llavor.
A Aubenya segaven ordiun
mes davant Sant Joani com
veien es camp tan gran
cridaven misericordi.

CLICA AQUI PER ESCOLTAR

No hay comentarios: