Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


La Trinca - El Baró de Bidet

EN CATALAN :Lletra: Hi havia a la cort de França cap allà l'any mil set-cents el Baró de Bidet conegut pels seus invents. El Baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració veient uns ànecs sucant el cul a un surtidor i va exclamar l'extranger: "Eureka, je l'ai trouvé!" "Ce joli rajolinet que les oques tonifique si le fique en une pique mantindra le pompis net" Pel disseny de l'artefacte el Baró molt oportú li va pendre les hechures a Madame la Pompadour. Després tota la noblesa va esbandir-se de bon grat l'aparell feu tal neteja que va quedar homologat. Però envejós el populatxo també volia l'invent per poder-s'hi estrenyinar seguts còmodament i amb tota la camarilla van anar a prendre la Bastilla "Qu'est-ce que c'est ce merder? -preguntava la noblesa- La revolució francesa, ...que'est-ce que vous avez pensé?" La Comuna de París va instaurar-lo per decret per això sempre van junts la comuna i el bidet i així gràcies a en Danton en Marat i en Robespierre totes les dones de França s'hi renten la "pomme de terre" i el Baró amb aquest invent es va fer tan important com el Comte de Foi-Gras o el Marquès de Croissant i així va passar a l'història pel bidet cap a la glòria. I és que es tan refrescant quin delit, quina fal·lera! pel davant i pel darrera pel darrera i pel davant.

EN CASTELLANO :En el siglo dieciocho en París hizo furor
el Barón de Bide, famosísimo inventor.
El Barón especulaba con la posibilidad
de tomar baños de asiento sin perder la dignidad.
En la fuentes de Versalles contempló con estupor
a unos patos arrimar el culo a un surtidor.
Y exclamó el señor "Mesié": ¡Eureka! Je le encontré
Ohlalá! Oh! mondié!
je feré une filigrane
que serà una palangane
con el chorro incorporé!
Con la excusa del diseño el Barón el muy truhán
se pegaba el gran filete con madame de Chateaubriand.
La eficacia del invento alcanzó tal dimensión
que en la corte del gabacho desdenció la polución.
Insaciable el populacho exigía su bidé
para poderse lavar sentado y no de pie.
Y salieron en cuadrilla y tomaron la bastilla
¿Quesquesé se merdé??? preguntaba la nobleza,
la revolución francesa, ¿Quesque vous avez pensé?
Se instauró le egalité, liberté y fraternité
y en Parín no quedó ni un trasero sin bidé.
Y así gracias a Danton, a Marat y a Robespierre
las madamas de la Francia, se lavan la "pomme de terre"
Y el Barón por este invento las naciones honrarán
como al conde de Foi-gras y al Marqués de Croissant.
Y este es el relato exacto del Barón y su artefacto.
Y jamás hallarás sensación más refrescante
por detrás y por delante, por delante y por detrás.

No hay comentarios: