Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


Andreu i Els Rumberus - Cançó Del Llaurador


Andreu i Els Rumberus - Cançó Del Llaurador

clip mp3

Tant com estime la terra, ai mare!
i no vull ser llaurador, ai mare!
Jo no vull ser llaurador.

Si no hem compren un tractor, ai mare!
que les xiquetes del poble, ai mare!
no em volen veure amb la mula.

No vull fer verema a França, ai mare!
Jo vull treballar ma terra, ai mare!
Jo vull treballar ma terra.

I si no marxe no em case, ai mare!
que les xiquetes fadrines, ai mare!
no volen xicots amb mula.

No et puc pas donar la culpa, ai mare!
tu pels fills vols lo millor, ai mare!
tu pels fills vols lo millor.

Qui és que obliga el llaurador, ai mare!
a deixar sa mare terra, ai mare!
per ell mil malediccions

-Lletra i música d'Ovidi Montllor-

No hay comentarios: