Per deixar comentaris no es necesari estar inscrit i també son aportacions valioses.

Per fer un comentari general clica a
Benvinguts i si vols demanar una canço a PETICIONS .


Estrella Damm FC Barcelona "La feina ben feta"

LA FEINA BEN FETA NO TE FRONTERES

No hay comentarios: